ADVAZORB SILFIX

Hidrofilna pjenasta obloga s mekanim silikonskim kontaktnim slojem za rane. Meki silikon osigurava da se obloga na lijepi na mokru površinu rane ili uzrokuje traumu na novom tkivu nakon uklanjanja obloge. Osobito je prikladna za tretman rana kod osoba sa osjetljivom kožom.

INDIKACIJE:

Primarna i Sekundarna obloga za rane sa srednjom do jakom eksudacijom:

dekubitusi
potkoljenični vrijed
dijabetičko stopalo
opekline
bulozna epidermoliza

Kategorija: Oznaka:
Naziv proizvoda Kat. br. Šifra HZZO Kom. u pakiranju
ADVAZORB SILFIX 10x10 cm CR4178 0209031123087 10
ADVAZORB SILFIX 12,5x12,5 cm CR4179 0209031123099 10
ADVAZORB SILFIX 15x15 cm CR4180 0209031123100 10
ADVAZORB SILFIX 20x20 cm CR4182 0209031123101 10
ADVAZORB SILFIX 10x20 cm CR4181 0209031123098 10