FARMACTIVE AG ALGINATO CON ARGENTO

Alginatna obloga sa srebrom koja se sastoji od kalcijevog alginata s visokim sadržajem manuronske kiseline, karboksimetil celuloze (CMC) i kompleksa ionskog srebra (srebro-karbonat), a koji u prisutnosti tekućina iz rane otpušta ione srebra.

Inficirane rane, obilna eksudacija

II-IV stupanj dekubitusa
potoljenični vrijed
dijabetičko stopalo
opekline do 2b stupnja
pionidalni sinus

Kategorija:
Naziv proizvoda Kat. br. Šifra HZZO Kom. u pakiranju
FARMACTIVE AG 5x5 cm 1701490505 0218031104004 10
FARMACTIVE AG 10x10 cm 1701491010 0218031105014 10
FARMACTIVE AG 15x15 cm 1701491515 0218031105015 5
FARMACTIVE AG 2,75x32 cm 1701490001 0218031106006 5