LOLA CARE LOLIVENE dugoelastični kompresijski zavoj 10 cm X 10 m

Usko tkane elastične trake, namijenjene su za stavljanje dijela tijela u mirovanje te fiksiranje zavoja na raznim dijelovima tijela. Naročitu primjenu imaju pri liječenju vena kompresijom. Zavoj radi kompresiju tijekom gibanja.
Zavoj se namješta odmah ujutro po ustajanju, na kraju aktivnog dana ga skidamo.
Ukoliko postoje oštećenja na području primjene tkanih elastičnih zavoja potrebno je prije sanirati ranu primarnim sterilnim materijalima.
Zavoj kružno namatati pod određenim zatezanjem da se osigura blaga kompresija ili mirovanje pra dovoljna cirkulacija tretiranog područja primjene.

UPUTSVO ZA UPOTREBU
• Povijati uvijek treba od stopala prema gore
• Svaki slijedeći namotaj treba biti 2 cm širine zavoja
• Peta mora biti zatvorena (minimalno 3 puta zavojem namotati preko pete)
UVIJEK TREBA OD STOPALA PREMA GORE
• Nakon što se zavoj namota na predviđeno područje primjene potrebno ga je osigurati od odmotavanja predviđenim sredstvima poput specijalnih kvačica, igla sigurnosnica ili medicinskih kirurških traka.

Redovito prematati područja primjene da bi se spriječila arterijska perfuzija. Zavoj obavezno skinuti za vrijeme spavanja i odmaranja duže od pola sata. Nesterilni proizvod. Nije dozvoljena primjena kao primarnog materijala za obradu rane.

Naziv proizvoda Šifra Opis pakiranja EAN kod
Lola care Lolivene 1820 kartonska kutijica sadržaja 2 komada 3858890795066