NESTERILNE KOMPRESE

KARAKTERISTIKE
Hidrofilna bijela ili bojana gaza sa ili bez RTG niti, kemijski neutralna, krojena i slagana u određene dimenzije i slojeve. Rubovi gaze složeni su prema unutrašnjosti stoga ne otpadaju niti.

OPIS
Upotrebljava se pri obradi vanjskih i površinskih rana. Upotrebljavaju se kod previjanja rana kao sekundarno zaštitno sredstvo.

Kategorija:
Nesterilne komprese
Naziv proizvoda Kat. br. Opis pakiranja EAN kod Transportno pakiranje
Komprese nesterilne, 15x7 cm, 12 sl., á100 1252 100 3858881101432 10
Komprese nesterilne, 16x11 cm, 12 sl.,á100 1253 100 3858881101487 15
Komprese nesterilne, 20x10 cm, 12 sl., á100 1233L 100 3858881101401 5
Komprese nesterilne, 20x10 cm, 16 sl., á100 1199 100 3858881101418 5
Komprese nesterilne, 25x12 cm, 12 sl., á100 1251 100 3858881101463 6
Komprese nesterilne, 25x12 cm, 16 sl., á100 1210 100 3858881101470 6
Komprese nesterilne, 5x5 cm, 8 sl., á100 1211 100 3858881101302 100
Komprese nesterilne, 5x5 cm, 12 sl., á100 1212 100 3858881101319 88
Komprese nesterilne, 5x5 cm, 16 sl., á100 1213 100 3858881101326 72
Komprese nesterilne, 7.5x7.5 cm, 8sl., á100 1214 100 3858881101333 56
Komprese nesterilne, 7.5x7.5 cm, 12 sl., á100 1215 100 3858881101340 36
Komprese nesterilne, 7.5x7.5 cm, 16 sl., á100 1216 100 3858881101357 32
Komprese nesterilne, 10x10 cm, 8sl., á100 1217 100 3858881101364 30
Komprese nesterilne, 10x10 cm, 12sl., á100 1218 100 3858881101371 22
Komprese nesterilne, 10x10 cm, 16 sl., á100 1219 100 3858881101388 21
Komprese nesterilne, 25x12 cm, 24 sl. á50 1189 50 3858881103153 6
Komprese nesterilne, 18x8 cm, 16 sl., á100 1265 100 3858881105195 5
Komprese nesterilne, 20x10 cm, 8 sl, á100 1261 100 3858881103221 5
Komprese nesterilne, 10x6 cm, 16 sl., á100 1191 100 3858881103009 15
Komprese nesterilne, 18x8 cm, 12 sl, á100 1232 100 3858881106369 5
Komprese nesterilne, 20x10 cm, 16 sl, á10x10 1192 10 pak á10x10 3858881100343 5
Šlic komprese nesterilne za pupak, 8x10 cm, á100 2165 100 3858881102392 100
Komprese nesterilne šlic, 5x5 cm, 8 sl., á100 1226 100 3858881103900 10
Komprese nesterilne šlic, 10x10 cm, 12 sl., á100 1223 100 3858881103894 10
Nesterilne komprese s RTG nitima
Naziv proizvoda Kat. br. Opis pakiranja EAN kod Transportno pakiranje
Nesterilne komprese RX, 25 x12, 12 sl., á100 1284 100 3858881105133 6
Nesterilne komprese RX, 25 x12, 16 sl., á100 1285 100 3858881105140 6
Nesterilne komprese RX, 25 x12, 24 sl., á50 1286 50 3858881105157 6
Nesterilne komprese RX, 18x8, 8 sl., á100 1287 100 3858881105164 5
Nesterilne komprese RX, 18x8, 12 sl., á100 1288 100 3858881105171 5
Nesterilne komprese RX, 18x8, 16 sl., á100 1234 100 3858881105188 5
Komprese nesterilne RTG, 10x10, 32 sl., á50 1106 50 3858881100695 10
Komprese nesterilne RTG, 5x5, 12 sl., á100 1221L 100 3858881102156 88
Komprese nesterilne RTG, 5x5, 16 sl., á100 1222 100 3858881102163 72
Komprese nesterilne RTG, 7.5x7.5, 12sl., á100 1224 100 3858881102187 36
Komprese nesterilne RTG, 7.5x7.5, 16sl., á101 1225L 100 3858881102194 32
Komprese nesterilne RTG, 10x10, 12 sl., á100 1227L 100 3858881102217 22
Komprese nesterilne RTG, 10x10, 16 sl., á100 1228L 100 3858881102224 21
Komprese nesterilne RTG, 20x10, 12 sl., á100 1230L 100 3858881101500 5
Komprese nesterilne RTG, 20x10, 16 sl., á100 3545 100 3858881101425 5
Komprese nesterilne RTG, 15x8, 12 sl., á100 1258 100 3858881106307 10