PUNJENJE ZA ORMARIĆ PRVE POMOĆI

Punjenje sadrži slijedeće proizvode:
sterilna kompresa 10×10/8 a2
gaza sterilna 1m
gaza sterilna 1/2m
kompresa sterilna 5×8 a10
lolaaqua sterilni flasteri 20x10cm
vata higijenska 100g
rukavice kirurške
lola pore 2cm x 5m
trokutna marama
prvi zavoj br. 1
prvi zavoj br. 2
prvi zavoj br. 3
flaster 8×10
krep zavoj 8×4,5
igla sigurnica
sapun
zavoj mrežasti br. 5 a2m
folija za umjetno disanje

Rok trajanja označen na svakom pojedinačnom proizvodu: najkraći rok 08.2022. – najduži rok 08.2026.

Naziv proizvoda Šifra Opis pakiranja EAN kod
Punjenje za ormarić prve pomoći 2301 PE vrećica 3858881102729