STERILNE KOMPRESE

OPIS
Gaza krojena i slagana u određene dimenzije i slojeve te hermetički zatvorena i
sterilizirana. Upotrebljava se tijekom operacija i obradu postoperativnih rana.

Kategorija:
Naziv proizvoda Kat. br. EAN kod Transportno pakiranje
Sterilne komprese 5 x 5 cm, 16 sl., á1 1197 3858881100770 2000
Sterilne komprese 10 x10 cm, 8sl., á2 1262 3858881100794 500
Sterilne komprese 10 x 10 cm, 12sl., á1 1135 3858881100787 1000
Sterilne komprese 10 x 10 cm, 12sl., á10 1241 3858881100763 100
Sterilne komprese 20 x 10 cm, 8 sl., á2 1193 3858881102965 250
Sterilne komprese 5 x 5 cm, 8 sl., á2 1194 3858881103016 1000
Sterilne komprese 5 x 5 cm, 8 sl., á1 1238 3858881102002 2000
Sterilne komprese 10 x 10 cm, 12 sl., á5 1244 3858881102095 200
Sterilne komprese 10 x 20 cm, 12 sl., á5 1236 3858881102125 100
Sterilne komprese 7.5 x 7.5 cm, 12sl., á5 1111 3858881102040 240
Sterilne komprese 7.5 x 7.5 cm, 8sl., á1 1311 3858881105201 1200
Sterilne komprese 7.5 x 7.5 cm, 16sl., á1 1312 3858881105218 1200
Sterilne komprese 10 x10 cm, 8 sl., á1 1313 3858881105225 1000
Sterilne komprese 10 x 10 cm, 16 sl., á1 1314 3858881105232 1000
Sterilne komprese 10 x 10 cm, 16 sl., á2 1315 3858881105249 500
Sterilne komprese 20 x 10 cm, 12 sl., á2 1177 3858881105256 500
Sterilne komprese 10 x 6 cm, 12 sl., á2 1316 3858881105263 500