STERILNI SET

KARAKTERISTIKE
Namijenjeni su za previjanje rana i povreda.

OPIS
Namijenjeni su za upotrebu u tijeku operacija. Sterilni materijali (komprese i tupferi) namijenjeni su za čišćenje operativnog polja i daljnju upotrebu tijekom operacija te za previjanje postoperativnih rana. Sterilne podloge služi za osiguravanje sterilnog radnog prostora prilikom izvođenja zahvata. Sterilni setovi mogu sadržavati i jednokratne instrumente (pincete)ako je to potrebno. Oni se koriste kao jednokratni sterilni materijali. Vrlo su praktični za rad jer ne iziskuju dodatni utrošak vremena osoblja odjela. Sterilni setovi koji su namijenjeni upotrebi u operacijskim salama imaju dvostruko pakiranje papir/folija. Po potrebi, mogu sadržavati i jednokratne podloge od raznih vrsta materijala (propusne i nepropusne). Posebna pažnja posvećena je na postupak sterilizacije materijala.

Sastav setova se izrađuju i prema zahtjevima i potrebama pojedinog kupca.

Kategorija: