STERILNA TRBUŠNA KOMPRESA

OPIS
Upotrebljavaju se kod obrada unutarnjih rana.
Koristi se za razne primjene prilikom operativnih zahvata u području abdomena.

Kategorija:
Naziv proizvoda Kat. br. EAN kod Komercijalno pakiranje Transportno pakiranje
Trbušne komprese RTG Omča, 30x20, 4 sl. 1875 3858881106017 10 200
Trbušne komprese RTG Omča, 30x20, 6 sl. 1881 3858881106048 10 200
Trbušne komprese RTG Omča, 30x40, 4 sl. 1870 3858881105966 10 100
Trbušne komprese RTG Omča, 30x40, 6 sl. 1873 3858881105997 10 100
Trbušne komprese RTG Omča, 40x40, 4 sl. 1853 3858881105799 10 100
Trbušne komprese RTG Omča, 40x40, 6 sl. 1851 3858881105775 10 100
Trbušne komprese RTG Omča, 40x50, 6 sl. 1861 3858881105874 10 100
Trbušne komprese RTG Omča, 40x50, 4 sl. 1858 3858881105843 10 100
Trbušne komprese RTG Omča, 45x45, 4 sl. 1864 3858881105904 10 100
Trbušne komprese RTG Omča, 45x45, 6 sl. 1867 3858881105935 10 100
Trbušne komprese RTG Omča, 50x50, 4 sl. 1428 3858881102651 10 300
Trbušne komprese RTG Omča, 50x50, 6 sl. 1855 3858881105812 10 100
Trbušne komprese RTG Omča, 50x60, 4 sl. 1852 3858881105782 10 100
Trbušne komprese RTG Omča, 50x60, 6 sl. 1307 3858881105744 10 100
Trbušne komprese - zelena, 8x90, 4sl. RGT - 2x štep Omča 1882 3858881102255 10 300
Trbušne komprese 40x40 6sl. á2 RX omča sterilne 1887 3858881106574 10 300