FARMACTIVE ALGINATO

Alginatna obloga za rane dostupna u obliku pločice i trake za popunjavanje kaviteta. U kontaktu s eksudatom alginat proizvodi mekani, biokompaktibilni gel koji omogućuje vlažno cijeljenje rane sa srednjom do jakom sekrecijom.
Može stajati na rani do 7 dana (ovisno o eksudatu)

INDIKACIJE:

Obilna eksudacija
II-IV stupanj dekubitusa
potoljenični vrijed
dijabetičko stopalo
opekline do 2b stupnja
pionidalni sinus

Kategorija:
Naziv proizvoda Kat. br. Šifra HZZO Kom. u pakiranju
FARMACTIVE ALGINATO 5x5 cm 1701370505 0218031101007 10
FARMACTIVE ALGINATO 10x10 cm 1701371010 0218031102020 10
FARMACTIVE ALGINATO 10x20 cm 1701371020 0218031102021 5
FARMACTIVE ALGINATO 30 cm ROPE 1701380001 0218031103009 5